Novinky

Zarážajúce príčiny porúch obvodových plášťov na Slovensku

1.5.2018 bolo tomu presne 5 rokov čo sa naša spoločnosť začala systémovo venovať téme komplexnej údržby fasád. Aj keď z technologického hľadiska sa dá dosť jednoznačne definovať rozsah a postup potrebných servisných úkonov pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti jednotlivých konštrukcií, na začiatku naši klienti zväčša požadovali riešiť len aktuálne poruchy a havárie.

 

Náš zástupca v predstavenstve SAFM

Dňa 28.11.2017 sme sa zúčastnili ako riadny člen na valnom zhromaždení SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE FACILITY MANAGEMENTU (SAFM).

Cieľom valného zhromaždenia bolo nielen vyhodnotenie predchádzajúceho obdobia, ale aj návrh novej stratégie a činností na rok 2018.

Za jedného z dvoch nových členov predstavenstva bol zvolený aj konateľ našej spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o. Ing. Miroslav Kukla.

Týmto krokom sme dosiahli možnosť aktívne sa podieľať na formovaní a smerovaní FACILITY MANAGEMENTU na Slovensku. Konateľovi gratulujeme a zároveň želáme veľa síl a nápadov v novej funkcii.

Vitajte na našom novom webe!

Od roku 2013 neustále prinášame Vašim obvodovým plášťom nový, moderný a funkčnejší vzhľad. Teraz prišiel rad aj na nás. Zmenili sme logo, naša webstránka je modernejšia, prehľadnejšia a odráža ciele našej firmy. Rokmi overená kvalita našich služieb dostala modernejší vzhľad. Zákazníci oceňujú náš proklientský prístup a my si vážime dôveru, ktorú do nás vkladajú, preto kráčame s dobou.

Tak ako doteraz, sa môžete spoľahnúť na rýchle jednanie, odborné posúdenie a návrh riešenia, ktorý bude ekonomicky výhodný a bude spĺňať všetky Vaše požiadavky.

Osviežili sme náš vzhľad, aby sa Vám s nami komunikovalo lepšie. Sme modernejší, krajší, lepší! 

Akreditované štúdium Správa bytového fondu 5. kurz

Dňa 29.9.2017 sa uskutoční prednáška Ing. Miroslava Kuklu, konateľa spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o. na tému „Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov z pohľadu obvodových plášťov“.

Po úspešnom priebehu predchádzajúcich kurzov Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2016/2017 v  zimnom semestri - akreditované ďalšie vzdelávanie SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.